Fanfare Huncherange-Noertzange-Fennange

 

Home

Présentatioun

Komité

Musikanten

Gallerie

Agenda

Links

Kontakt

 

 

President

Vize-President

Sekrétair

Kaissier

Memberen

 

Fähnerich

 

Luc Gindt

Nadja Mersch-Diels 

Carine Gindt-Uhres

Carine Kayl-Fourné

Laurent Gindt

Myrna Kemp-Milbert

Fränk Schmit

 

Eiere-President

 

 

 

Eiere-Memberen

 

Pierre Zoenen

 

 

 

Monique Uhres-Scheer

Albert Pütz

Ferd Schneider